کارشناس فروش بیمه عمر

توضیحات موقعیت شغلی

  • - برقراری تماس با مشتریان جهت مشاوره و فروش بیمه عمر
  • - توانایی در ارائه پیشنهاد متناسب با هر بیمه گذار
  نیازمندی های موقعیت شغلی
  • توانایی برقراری ارتباطات موثر
  • - توانایی تکلم خوب
  • - سابقه ی فعالیت در زمینه بیمه(به خصوص بیمه عمر)
  ارسال درخواست برای این شغل