برنامه نویس سمت سِرور (Backend)

بیمیتو
تهران

  • خانه
  • برنامه نویس سمت سِرور (Backend)

برنامه نویس سمت سِرور (Backend)

شرح شغل

تسلط به SOLID, OOP, MVC و آشنا به Functional Programming, Design Patterns, Architectural Patterns
تسلط به مفاهیم اساسی Java Core
دارای سابقه کار با Spring Framework و آشنایی با Spring Boot
تسلط به مفهوم ORM و سابقه کار با Hibernate
تسلط به MySQL یا دیگر دیتابیس‌های رابطه‌ای و آشنا به Redis یا MongoDB
آشنا با معماری Microservice و مفاهیم مرتبط به آن
آشنا با مفاهیم پایه‌ای Docker و توانایی کار با آن

نیازمندی ها

تسلط و توانایی کار با گیت
توانایی کار با دستورات پایه و کاربردی لینوکس
آشنا با تست‌نویسی نرم‌افزار و توانایی پیاده‌سازی انواع تست
تسلط به رویکرد REST و استانداردهای آن و توانایی پیاده‌سازی سرویس با آن
آشنا با متدولوژی اجایل و اسکرام
علاقه مند به یادگیری و درک تکنولوژیهای جدید در حوزه کاری
توانایی درک مسئله و ارائه راه‌حل
توانایی تولید مستندات لازم برای توضیح بیزینس کد، لاجیک و نحوه استفاده از سرویس
قابلیت کار تیمی و توانایی برقراری ارتباط موثر