کارشناس فروش بیمه

بیمیتو
تهران

 • خانه
 • کارشناس فروش بیمه

کارشناس فروش بیمه

شرح شغل

 • توانا در انجام مذاکرات فروش و دارای فن بیان قوی
 • آشنا به فرآیند های بیمه
 • تجربه مشاوره ی بیمه به سازمان ها
 • توانا در ارائه گزارشات مربوط به فروش
 • پیدا کردن مشتریان مناسب برای فروش سازمانی بیمه
 • نیازمندی ها

  1. حداقل دو سال سابقه در حوزه فروش انواع بیمه
  2. توانایی درک مسئله و ارائه راه‌حل
  3. توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان