مدیر ارشد مالی

بیمیتو
تهران

مدیر ارشد مالی

شرح شغل


- پیش بینی جریان نقدی
- اداره جریان منابع مالی
- پیگیری وصول مطالبات
- تصمیمات سرمایه گذاری ( تصمیمات مربوط به کاربرد وجوه تامین شده ) 
- تصمیمات تامین مالی ( تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه گذاری )
- مدیریت امور مربوط به مالیات و بستن حساب ها و بستن گزارش فصلی
- متناسب ساختن ساختار دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، بهبود عملکرد تیم مالی و ساختار آن
- تهیه دفاتر مالی و اظهارنامه و ...

نیازمندی ها


- دارای مدرک حداقل لیسانس حسابداری یا امور مالی

- تجربه اجرایی حداقل 3 سال 

- دانش روز علوم کامپیوتری و تسلط بر نرم‌افزارهای حسابداری

- توانایی سازمان‌دهی و اولویت‌بندی بالا در فعالیت‌ها

- آشنایی به سیستم‌های حسابداری

- توان مدیریت تیم حسابداری و مالی


حقوق و مزایا