حسابدار

بیمیتو
تهران ، تهران

حسابدار

شرح شغل

ما در بیمیتو به منظور تکمیل کادر مال و حسابداری خود نیاز به یک نفر کارشناس حسابداری دقیق و با انگیزه با شرایط زیر داریم:

مسلط بر ثبت سند و آشنایی کامل با ماهیت حساب ها
مسلط بر حقوق و دستمزد و قانون کار و تامین اجتماعی
مسلط بر ارزش افزوده و گزارشات فصلی
آشنایی با صورت های مالی
آشنایی با قوانین مالیاتی

نیازمندی ها

حداقل مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

تسلط بر Microsoft Office

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط